NAJNOWSZY Program PITY 2013

Aktualny bezpłatny program PIT 2013 jest już dostępny do pobrania!

2014-10-03 | Admin | | | |

Darmowy program PITy 2014/2015

Wśród odliczeń zmniejszających bezpośrednio wysokość podatku dochodowego, możemy wymienić ulgę prorodzinną oraz opłacone składki na ubezpieczenie zdrowotne. Znaczenie tych odliczeń jest bardzo istotne, gdyż mogą one znacznie obniżyć wysokość należnego podatku. Podatnik, któremu przysługuje prawo do uwzględnienia ich w zeznaniu rocznym powinien umniejszyć podatek o odpowiednią kwotę. Podatnicy często podchodzą sceptycznie do rozliczania się z fiskusem w formie elektronicznej, czego główną przyczyną jest nieznajomość systemu. Warto jednak pamiętać, że Ministerstwo Finansów dołożyło wszelkich starań, aby system był jak najbardziej zrozumiały, a jego obsługa miała charakter intuicyjny. Z mojej strony internetowej ftpa.pl możesz też pobrać w pełni darmowy program do wypełniania PIT za 2015 rok! Za pomocą naszego programu wypełnisz PIT-38, PIT-39, PIT-36L, PIT-37, PIT-36, PIT-28, a także wszelkie suplementy dołączane do zeznań podatkowych.

Pit 2014 program darmowy

Wypełnienie formularza PIT-39 winno być dokonane do dnia 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie podatkowym. Rozliczenie w terminie pozwoli nam uniknąć wszelkich kar lub składania korekty. Formularz PIT-37 dotyczy profitów uzyskiwanych i wyliczanych standardowo z pośrednictwem pracodawców. W Internecie funkcjonuje wiele programów służących wypełnianiu deklaracji podatkowych za mijający rok. Można skorzystać na przykład z Programu 2014 pity.

Dodatki w deklaracji PIT-37 są często zapominanym wymogiem podczas wypełniania formularza. Informacje na ich temat należy zamieścić w części J. Poprzez załączniki w formularzu PIT-37 Urząd Skarbowy dokładnie precyzuje nasze wydatki, a przez to przysługujące nam ulgi. Brak podpięcia załącznika może skutkować koniecznością posyłania korekt, a w implikacji wydłużenie się całego procesu rozliczeniowego. Aby o tym nie zapomnieć, warto skorzystać ze wyjątkowego programu, który pomoże nam dobrze utworzyć załączniki do druku PIT-37. Dobry program do PIT to podstawa podczas rozliczania z podatku lub ryczałtu za 2014 rok. Dzięki niemu wypełnianie PIT 2015 zajmie Ci około 5 minut! Osiągnięte w trakcie roku przychody trzeba wpisać we właściwe pola formularza – zgodnie ze źródłem ich pochodzenia. Następnie odlicza się od nich koszty uzyskania przychodu, co pozwala na ustalenie, czy podatnik osiągnął dochód czy stratę. W tej części druku PIT należy również podać wysokość zaliczek na podatek dochodowy, które zostały odprowadzone w trakcie roku przez płatnika lub podatnika osobiście (w przypadku prowadzenia własnej działalności gospodarczej).

Darmowy program pit 2014 online

Wypełnianie i rozliczanie formularza PIT-38 jest niemożliwe bez druku PIT-8C. Druk taki dostaniemy od biura maklerskiego, które prowadzi nasz rachunek inwestycyjny. PIT 37 za 2014 rok zmieni swój wzór, w stosunku do wersji obowiązującej w ubiegłym roku, co ma związek ze zmianą sposobu przekazywania 1 proc. na cele organizacji pożytku publicznego. Niezmiennie jednak pit-37 druk składa się z kilku części, liczy trzy strony i zawiera 139 pól do uzupełnienia. Pobierz nasz bezpłatny program do PIT-37 z taxmachine.pl.

Program pit 2014 online

Po odjęciu ulg i odliczeń od podatku, otrzymujemy ostateczną kwotę zobowiązania podatkowego, czyli podatku jaki należy zapłacić od dochodów osiągniętych w roku, którego dotyczy składane zeznanie. Wartość tę należy porównać z kwotą opłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli suma zaliczek jest wyższa od należnego podatku, powstaje nadpłata, którą urząd skarbowy będzie musiał zwrócić podatnikowi. Gdy łączna kwota zaliczek jest niższa od wysokości zobowiązania podatkowego, mamy do czynienia z niedopłatą, a obowiązkiem podatnika jest wpłacenie różnicy między tymi kwotami na konto urzędu skarbowego. Wypełnianie druku PIT-36L czeka tych z nas, którzy zadeklarowali liniową formę opodatkowania. Dotyczy to podatnika, który prowadzi działalność gospodarczą bądź produkcję rolną specjalnych działów. Stawka podatku zawsze jest taka sama, niezależna od przychodu i wynosi 19%. Nie występuje tu także kwota wolna od podatku oraz 32% stawka od nadwyżki. Formularz PIT-37 jest najbardziej powszechną deklaracją podatkową, składaną przez większość podatników. Zobacz, w jaki sposób się go rozlicza, oraz jakich ulg możesz skorzystać, rozliczając się z jego wykorzystaniem.

pit o druk program

Program do wypełnienia pit 2014

Nie wiesz jak wypełnić PIT za 2015 rok? Pobierz nasz program. Nasza aplikacja ma zainstalowane porady, które przeprowadzą Cię krok po kroku przez wypełnianie PIT za 2014 rok. Wystosuj PIT przez sieć. Co więcej za pomocą mojego programu w wersji internetowej, jak również stacjonarnej masz możliwość wysłania PIT przez net do Urzędu Skarbowego. To zdecydowanie uprości Twoje rozliczenie z podatku. Od dziś nie będziesz musiał nawet opuszczać z domu, aby dostarczyć PIT. Osoby nadające PITa przez net mogą co więcej spodziewać się szybszego zwrotu podatku aniżeli w wypadku składania PIT w Urzędzie Fiskalnym. Formularz PIT 37 tworzymy jeżeli zdobywamy zyski tylko od płatników podatku dochodowego np. od jednostki w jakiej pracujemy, z zakładu emerytalnego czy z renty itp.

Płatnik, który sam nie składa deklaracji powinien udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji np. doradcy podatkowemu i złożyć we właściwym dla niego urzędzie skarbowym w formie papierowej formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfikatu). Jedno upoważnienie wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych. Aby mieć warunki rachować podatek na regułach ryczałtu ewidencjonowanego powinno się dokonać zgłoszenia w adekwatnym Urzędzie Skarbowym. Funkcjonują poniższe terminy zameldowania: w wypadku fundowania aktywności gospodarczej – w dniu założenia aktywności (ostatecznym terminem jest dzień otrzymania pierwszego dochodu), do 20 dnia miesiąca następującego po pozyskaniu początkowego zysku z tytułu wynajmu, dzierżawy i umów pokrewnych (do krańca roku, jeżeli pierwszy zarobek pozyskany zostanie w grudniu) lub do 20 stycznia – w pozostałych wypadkach. Terminy w druku PIT-28. Deklarację PIT-28 to jedyne zeznanie podatkowe, które składamy najpóźniej do 31 stycznia 2015 roku. Powinniśmy również pamiętać o tym, że do 21 stycznia 2015 roku lub do 20 dnia miesiąca, w którym zaczynamy osiągać dochody objęte ryczałtem powinniśmy do Urzędu Skarbowego złożyć deklarację o chęci skorzystania z ryczałtu ewidencjonowanego.

Łącznie lub oddzielnie opodotkowanie dochodów małżonków w sytuacji, w której małżonkowie rozliczają się wspólnie należy złożyć wspólny załącznik PIT/O. Duża część aplikacji do deklaracji rocznych nie przydatna do użytkowania, bowiem nie posiadają wielu istotnych możliwości, jedynym wyjątkiem jest nasz bezpłatny program PITy 2014. Blankiet PIT-28 musi jednak zostać złożona stosunkowo dużo wcześniej, ponieważ już do 31 stycznia roku poprzedzającego rozliczenie podatkowe za dany rok, co oznacza, że gdybyśmy chcieli skorzystać z ryczałtu w roku 2015 należy już 20 stycznia 2014 zadeklarować to w Urzędzie Skarbowym.

Darmowy program do rozliczeń pit 2014

Formularz PIT-28 nie pozwala łącznego rozliczania się w przypadku związków matrymonialnych. Nie istnieje dodatkowo możliwość użytkowania korzystnych warunków dla osób samodzielnie wychowujących dziecko. Zobacz też: rozliczenie łączne w PIT-36 oraz w PIT-37! Pit37 to jedna z najczęściej wypełnianych deklaracji, a dzięki programom, które dysponują funkcją pomocy (np. komentarz), można bez problemu wypełnić dokument. Zawarty na naszej stronie bezpłatny program PITY 2015 projektowany był i udoskonalany przez lata przez fachowy zespół programistów. Nad jego zgodnością z przepisami pracowali natomiast księgowi z dużym doświadczeniem. Właśnie dlatego z poprzedniej wersji stworzonego przez nas programu do PIT skorzystało aż milion osób!

PIT przez Internet w pięciu krokach:

 • pobierz i zachowaj Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). Jest ono dowodem traktowanym na równi z dowodem nadania listu poleconego, czy potwierdzeniem złożenia PIT-u w urzędzie skarbowym.
 • podpisz go wpisując kwotę przychodu wykazaną w zeznaniu rocznym za 2012 rok,
 • wypełnij odpowiedni formularz w aplikacji e-Deklaracje Desktop lub pobierz formularz z zakładki – Formularze , a następnie go wypełnij,
 • wejdź na stronę systemu e-Deklaracje na www.finanse.mf.gov.pl, pobierz i zainstaluj z zakładki "Do pobrania" aplikację e-Dekleracje Desktop lub wtyczkę (plug-in),
 • wyślij dokument,
Rozliczanie kwot w arkuszu oraz wypełnianie odpowiednich rubryk jest naprawdę proste, program sam podpowiada co należy wpisać. Dodatkowo, jeśli zależy Ci na czasie prześlesz druk PIT przez internet wprost do Urzędu Skarbowego. Są dwa sposoby przesłania zeznania do fiskusa – poprzez program lub w trybie online na stronie. Druk podatkowy PIT-37 wypełniają wszyscy podatnicy, którzy za pośrednictwem płatnika otrzymali przychód ze źródła położonego w granicach Rzeczypospolitej Polskiej, który podlega opodatkowaniu na zasadach ogólnych przy zastosowaniu skali podatkowej.

pit 36 dodaj załącznik

2014-10-02 | Admin | | | |

Ich za darmo program PIT TaxMachine 2014/2015

Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-38, PIT-36L, PIT-39, PIT-36, PIT-28, PIT-16A, PIT-37, PIT-19A wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Program jest uniwersalny - za pomocą pojedynczego programu do PIT możecie rozliczyć jakąkolwiek deklarację podatkową niezależnie od sposobu, w jaki uzyskaliście przychody. Blankiety PIT - programem szybciej! Za asystą prezentowanego programu do PIT za 2015 rok możesz wypełnić zdecydowanie szybciej druki PIT za 2015 rok. Za pomocą omawianego programu bez problemu rozliczysz: PIT-39, PIT-38, PIT-36, PIT-37, PIT-28, PIT-36L. Omawiany program PIT obsługuje również wszelkie załączniki PIT jakie mogą okazać się pomocne przy wyliczaniu z PIT 2015/2015.

Program do rozliczania pit 2014 online

Korzystanie z preferencyjnych form opodatkowania w przypadku pozostałych przychodów: karty podatkowej, ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych, podatku liniowego nie wyklucza możliwości rozliczenia się na PIT 37 druk. W takiej sytuacji poza PIT-37 należy złożyć inne formularze, w którym wykazane zostaną przychody uzyskane z pozostałych źródeł. Tak samo należy postąpić w przypadku przychodów o charakterze kapitałowym i przychodów z odpłatnego zbycia nieruchomości, które rozliczamy odpowiednio w PIT-38 i PIT-39. Rozliczanie kwot w arkuszu oraz wypełnianie odpowiednich rubryk jest naprawdę proste, program sam podpowiada co należy wpisać. Dodatkowo, jeśli zależy Ci na czasie prześlesz druk PIT przez internet wprost do Urzędu Skarbowego. Są dwa sposoby przesłania zeznania do fiskusa – poprzez program lub w trybie online na stronie. Przygotowany przez nas program do PIT obsługuje: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39 oraz wszelkie załączniki PIT wymagane podczas rozliczenia rocznego.

Stwórz zeznania roczne PIT naszą aplikacją PIT 2013, jest to mistrzowski sposób na wypełnienie obowiązku wobec Urzędu Fiskalnego. W dokumencie PIT O, załączanego do PIT 37 za 2014 istnieje możliwość skorzystania z wielu odliczeń. Nie czekaj dłużej. Pobierz program PIT 2015 już teraz. Nasza aplikacja jest w pełni darmowa i możesz za jej pomocą nie tylko wypełnić PIT za 2014 rok, ale również wysłać go przez internet prosto do Urzędu Skarbowego.

Program do rozliczania pit za 2014 rok

Nie musisz pobierać programu na własny komputer. Możesz skorzystać również z internetowej wersji naszej aplikacji. Nie ma nic wygodniejszego jak wypełnienie PIT z przeglądarki internetowej na stronie abcpodatkowe.pl. Na druk PIT-37 możemy rozliczyć także szereg ulg. Najpopularniejszymi upustami stosowanymi tutaj są ulga internetowa oraz ulga prorodzinna. Osoby, które skorzystały z ulgi internetowej muszą liczyć się z jej wygaśnięciem, natomiast ci podatnicy, którzy jeszcze jej nie wykorzystali posłużyć się mogą nią dwa razy. Ulga prorodzinna natomiast znacznie wzrosła dla rodzin wielodzietnych, na trzecie, czwarte i kolejne dziecko. PIT-37 to zeznanie podatkowe, które składa najliczniejsza rzesza podatników. PIT-37 dotyczy bowiem tych, którzy rozliczają się za pośrednictwem płatników, a są nimi przeważnie pracodawcy lub zleceniodawcy. Przychody rozliczane na PIT-37 opodatkowane są na ogólnych zasadach skali podatkowej (18-32%).

Dobry program do pitów 2014

Czy osoby pozostające w związku matrymonialnym zdołają rozliczać się łącznie? Tak, formularz PIT-37 umożliwia taki sposób składania zeznania podatkowego. Warto jednak zapoznać się z dodatkowymi wymaganiami. W przypadku rozliczania się wraz z współmałżonką lub jako podatnik wychowujący w pojedynkę potomka, może przytrafić się, że jeden z małżonków może rozliczyć się na PIT 37 (na przykład z stosunku służbowego), a drugi mąż lub żona musi korzystać z Pit-36 (na przykład własny interes). W owym przypadku wspólnego rozliczenia dokonać należy na PIT 36. E-Pity to system informatyczny udostępniany przez fiskusa, dzięki niemu mamy opcję wysyłać formularze PIT przez globalną sieć bez opuszczania domu. Do niedawna używanie systemu e-Deklaracje było zarezerwowane dla specjalistów, bowiem normalnych osób nie było stać na niezmiernie drogie programy potrzebne do przekazywania formularzy PIT via system e deklaracje. Sprawa uległa odmianie się gdy przekazaliśmy do użytkowania aplikację PITy 2013, dzięki tej aplikacji każdy może przygotować PIT ze swojego miejsca zamieszkania poprzez globalną sieć.

program pit 2014

Program pit 2014-2015

Podatnicy podatku zryczałtowanego od przychodów nie odejmują kosztów osiągnięcia zysków. Wypełnianie zeznania PIT-37 sprowadza się do wprowadzenia nazwy Urzędu Skarbowego stosownego dla naszego miejsca zamieszkania. W dalszej części podajemy swoje dane osoby, a wypadku wspólnego rozliczania się z małżonkiem, również jego dane osobowe. Po czym wykazujemy swoje dochody otrzymywane z wyżej wymienionych źródeł. Kolejną czynnością jest wyliczenie sumy odliczeń od dochodu, a po tym obliczenie podstawy opodatkowania i podatku właściwego. Potem wykazujemy sumę odliczeń od podatku, a ostatecznie podajemy właściwą sumę podatku do zapłacenia. Wypełnianie rocznych druków PIT rocznych to niesamowicie trudna i niewdzięczna robota, dlatego powinno się zastosować do tej pracy porządne narzędzia, najlepiej super prosty w obsłudze, darmowy i super wydajny program do formularzy rocznych PIT.

program pity taxmachine

Program pit 2014 do pobrania

Inną formą opodatkowania dochodów osób fizycznych może być (po spełnieniu określonych warunków):

 • ryczałt od niektórych rodzajów dochodów (przychodów), np. odsetki od lokat bankowych.
 • 19% podatek od dochodu z tytułu:
  • pozarolniczej działalności gospodarczej lub z działów specjalnych produkcji rolnej, z których dochód jest ustalany na podstawie prowadzonych ksiąg (wybór sposobu opłacania podatku następuje poprzez pisemne oświadczenie złożone przez podatnika)
  • odpłatnego zbycia nieruchomości i praw,
  • niektórych rodzajów kapitałów pieniężnych (przykładowo, z odpłatnego zbycia papierów wartościowych lub pochodnych instrumentów finansowych)
Przedstawiony program PIT przez internet to przede wszystkim: - bezpieczeństwo- aplikacja sama dokona za Ciebie wszelkich rachunków, a dodatkowo będzie krok po kroku instruować Cię co wpisać w danej rubryce, - prostota - zbudowaliśmy aplikację tak, aby nie sprawiła nikomu problemu, nawet osobom mało kompetentnym w posługiwaniu się komputerem, - uniwersalność- mój program do PIT obsługuje wszystkie dostępne formularze PIT wraz z załącznikami, - wygoda - z naszą aplikacją masz możliwość wysłać PIT prosto do Urzędu Skarbowego- nie trać więc więcej czasu na stanie w kolejkach. Najważniejszą sprawą, o której musisz rozważyć zanim weźmiesz się za rozliczenie rocznej deklaracji PIT, jest adekwatne narzędzie, które nie tylko zapewni Panu lub Pani, że formularz PIT zostanie rozliczony porządnie, ale też zaręczy maksymalny osiągalny zwrot podatku. Zagwarantuje Tobie to tylko nasz program, który jako niezrównany w Polsce zawiera Kreatora PIT, który gwarantuje najwyższy osiągalny zwrot nadpłaconego podatku.

Formularz PIT-28 składamy wraz z odpowiednimi załącznikami. Wszyscy ci z nas, których przychód uzyskany został poprzez prowadzoną działalność gospodarczą powinni zaopatrzyć się w arkusz PIT-28/A. Ten sam druk tyczy się osób, które uzyskały przychody najmując lub dzierżawiąc. Przy wykorzystaniu odpowiednich aplikacji (modułów) dostarczanych przez producentów oprogramowania można wysyłać deklaracje drogą elektroniczną bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych płatnika oraz automatycznie podpisać elektronicznie wszystkie przesyłane deklaracje. Jeśli osoba w ciągu roku traci uprzywilejowanie do rozliczeń liniowych (19%) – gdy pozyska z jednostki gospodarczej dochody z tytułu usług, odpowiadających operacjom, jakie osoba albo co najmniej jeden z wspólników działalności działał lub wykonuje w roku podatkowym na rzecz poprzedniego lub dzisiejszego zatrudniającego – podatnik za pełny rok oblicza Pit-36, a nie Pit 36l.

Blankiet PIT-38, w odróżnieniu od np. ogromnie znanego druku PIT-37, może wymagać wyłącznie jednego załącznika pod postacią PIT/ZG. Umieszcza się w nim informacje o wielkości dochodów z zagranicy i o uiszczonym podatku w danym roku skarbowym. O wniosek o łączne obliczanie na zeznaniu PIT-37 wystąpić mogą małżonkowie, którzy podlegają nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu. Związek matrymonialny musi być w mocy przez cały okres trwania poprzedniego roku skarbowego. Pomiędzy współmałżonkami przez cały okres rozliczeniowy, którego dotyczy blankiet PIT-37, obowiązywać powinna wspólnota majątkowa. Żadnego z małżonków nie mogą dotyczyć przepisy dotyczące opodatkowania dochodów z pozarolniczej działalności gospodarczej oraz z działów specjalnych produkcji rolnej, objętych 19 proc. stawką podatku. Podczas korzystania z ryczałtu możemy dokonać wielu odliczeń podatkowych. Są to między innymi, oprócz odliczeń z tytułu wpłacania składek ZUS: Ulga rehabilitacyjna, Ulga z tytułu przekazanych darowizn (oddawanie krwi, darowizny na kult (na przykład kościół katolicki), darowizny na cele użytku publicznego), Ulga internetowa.

2014-03-18 | Admin | | | |

Nasz bezpłatny program Pit 2014/2015

Żeby móc obliczać podatek na regułach ryczałtu ewidencjonowanego powinno się dokonać zgłoszenia w właściwym Urzędzie Podatkowym. Istnieją następujące terminy zameldowania: w razie organizowania działalności ekonomicznej – w dniu założenia aktywności (definitywnym terminem jest dzień osiągnięcia pierwszego profitu), do 20 dnia miesiąca następującego po dostaniu początkowego zysku z tytułu najmu, dzierżawy i umów analogicznych (do finiszu roku, jeżeli pierwotny zarobek nabyty zostanie w grudniu) względnie do 20 stycznia – w innych przypadkach. PIT-39 to formularz składany przez podatników, którzy uzyskali dochody z odpłatnego zbycia nieruchomości i praw majątkowych w roku podatkowym, nabytych po dniu 31 grudnia 2008 r., opodatkowane 19% podatkiem na zasadach określonych w art. 30e ustawy oraz zwolnione z opodatkowania na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy. Druk PIT 36 rozliczenie 2014/2015. Druk PIT-36 przeznaczony jest dla podatników, którzy prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. W poniższym tekście przedstawione zostaną najważniejsze informacje dotyczące tej formy rozliczenia podatkowego.

Pit 36 za 2014 druk

Dostarczanie zeznań PIT poprzez globalną sieć internet jest w rzeczywistości błyskawiczne i komfortowe z aplikacją PIT 2015, starczy kilka kliknięć i twój formularz PIT trafia do Ministerstwa Finansów. Blankiet PIT-28 - zgłoś gotowość korzystania z PIT-28 za 2014 rok do 20 stycznia!. Na ftpa.pl wykonaliśmy w pełni funkcjonalną internetową wersję mojego programu do PITów. Za jej pomocą rozliczysz się z każdego możliwego formularza PIT. Tak samo jak w wersji do pobrania na własny komputer masz możliwość rozliczyć się z PIT-36L, PIT-39, PIT-36, PIT-28, PIT-37, PIT-38. Prezentowany program online automatycznie zapyta cie o to jakie suplementy chcesz dopiąć do swojego zeznania skarbowego.

Deklaracja PIT-37 - formularz, druk - rozliczenie 2013/2014. Poniżej zamieszczamy aktualny zeznanie PIT-37: (można również pobrać zeznanie PIT-37 w formacie .pdf - tutaj). Osobiste składki na ubezpieczenie społeczne biznesmen może potrącić je od dochodu w formularzu PIT rocznym albo zaklasyfikować je do kosztów otrzymania przychodów na wymienionych powyżej zasadach. Blankiet PIT-37 jest najpopularniejszym w naszym kraju. Więcej niż co drugi podatnik wypełnia zeznanie podatkowe oparte właśnie na PIT-37. Na opisywanej witrynie WWW znajdziesz formularz PIT-37, a także druki innych zeznań fiskalnych: PIT-39, PIT-38, PIT-36, PIT-28, PIT-36L.

Pit 36 za 2014

Wypełnienie formularza PIT-39 winno być dokonane do dnia 30 kwietnia roku następującego po rozliczanym okresie podatkowym. Rozliczenie w terminie pozwoli nam uniknąć wszelkich kar lub składania korekty. Jeżeli chcesz zdążyć ze złożeniem PIT-39 na czas rozlicz i wypełnij go przez nasz program. Program do PIT pozwoli zrobić Ci to szybko i sprawnie, unikniesz błędów w wyliczeniach. Wypełnianie PIT-39 przy pomocy naszego programu jest naprawdę proste a możliwość wysłania go do Urzędu Skarbowego przez internet zaoszczędzi Ci mnóstwo czasu. Dokonasz tego przez program na dysku lub w trybie online. Podania i deklaracje Pit taxmachine.pl oprócz tradycyjnego składania w okienku podawczym, czy wysyłając pocztą), mogą również być składane, bezpośrednio z naszego programu e pity 2015 za pomocą internetu (serwery Ministerstwa Finansów e-deklaracje.gov.pl). W globalnej sieci można znaleźć wiele darmowych programów do generowania zeznań PIT, ale tylko jeden jest faktycznie godny zainteresowania. Nasz software do kreowania druków rocznych PIT jest nie tylko nieodpłatny, niezwykle łatwa w użytkowaniu, ale także gwarantuje maksymalny zwrot podatkowy, nieustannie pilnuje byś otrzymał jak największy zwrot podatku dochodowego.

Formularz pit 36 2014

Podatnicy mają możliwość by uwzględnić ulgę od dochodu kwoty zapłaconej za korzystanie z sieci internet w lokalu (budynku) stanowiącym miejsce zameldowania osoby w wysokości nie wyższej od w roku podatkowym kwoty 760 PLN. Po odjęciu ulg i odliczeń od podatku, otrzymujemy ostateczną kwotę zobowiązania podatkowego, czyli podatku jaki należy zapłacić od dochodów osiągniętych w roku, którego dotyczy składane zeznanie. Wartość tę należy porównać z kwotą opłaconych zaliczek na podatek dochodowy. Jeżeli suma zaliczek jest wyższa od należnego podatku, powstaje nadpłata, którą urząd skarbowy będzie musiał zwrócić podatnikowi. Gdy łączna kwota zaliczek jest niższa od wysokości zobowiązania podatkowego, mamy do czynienia z niedopłatą, a obowiązkiem podatnika jest wpłacenie różnicy między tymi kwotami na konto urzędu skarbowego. W oprogramowaniu PIT 2015 posiądziemy informacje dotyczące przypisania dowolnego z PITów, drobiazgowe dane odnośnie ulg oraz pozostałe takie jak choćby wielkości wydatków uzyskania zarobku czy wysokości kwotowe progów obniżek fiskalnych.

Pit-36 za 2014

Użytkownik programu dla księgowych PIT 2014 ma możliwość symultanicznego otwierania wielu okien programu oraz równoczesnej pracy w wielu obszarach aplikacji. Obniżki przysługujące przy składaniu formularza fiskalnego PIT-37 dzielą się na odliczenia od dochodu oraz na odliczenia bezpośrednio od podatku. Do odliczeń od dochodu zaliczamy składki na ZUS i IKZE, zwroty nienależnych świadczeń, ulga na leki, ulga na rehabilitację, sprzęt rehabilitacyjny, ulga na samochód przystosowany do potrzeb osoby niepełnosprawnej czy ulga na Internet. Odliczenia bezpośrednio od podatku to między innymi składki zdrowotne, ulga na dzieci (prorodzinna) oraz ulga za pracę za granicą (abolicyjna). Zmniejszenie z tytułu zabezpieczenia zdrowotnego w zeznaniu pit 28 obejmuje zarówno składek krajowych, jak również tych, które poniesione zostały poza granicą naszego kraju. Zajrzyj na: edeklaracje.eu.

pit 37 druki

Pit 36 za 2014

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi - art. 22 ust. 11 ustawy . Występuje niezwykle wiele stawek ryczałtu w przypadku wypełniania blankietu PIT-28. Aktualnie wyglądają się one następująco: - 5,5 proc. – dla m.in. działalności wytwórczej i budowlanej, - 20 proc. – dla przedstawicieli wolnych zawodów., - 17 proc. – dla m.in. usług parkingowych, usług wydawniczych, agencji turystycznych itd., - 3 proc. – dla m.in. działalności gastronomicznej czy usługowo-handlowej, - 8,5 proc. – dla m.in. przychodów z tytułu najmu i umów pokrewnych oraz działalności usługowej Oprócz wymienionych, blankiet PIT-38 rozliczają też osoby, jakie objęły udział w spółkach posiadających osobowość prawną lub wkład w spółdzielni w zamian za wkład niepieniężny (jednak nie pod postacią przedsiębiorstwa lub jego zorganizowanej części).

pit 36 druk 2014 program

Wypełnianie formularza należy rozpocząć od podania identyfikatora podatkowego. Dla osób fizycznych, które nie prowadzą działalności gospodarczej, jest to numer PESEL, natomiast w przypadku przedsiębiorców – NIP. Miejscem składania zeznania jest urząd skarbowy właściwy dla miejsca zamieszkania podatnika.

2014-03-18 | Admin | | | |

Wasz gratisowy program PITY 2014

Rozliczenia roczne

Obywatel prowadzący firmę składa PIT 28, gdy zawiadomił nie później niż do 20 stycznia 2015 r. organ skarbowy o sporządzaniu ryczałtem zarobków z tytułu prowadzania biznesu. W przypadku podatników rozpoczynających prowadzanie działalności w roku fiskalnym zawiadomienie o wyborze ryczałtu od przychodów winno być dostarczone w dniu wystartowania działalności gospodarczej nie później niż w momencie pozyskania pierwszego przychodu. Rozliczenie formularza PIT-37 za 2014 dopuszcza podatnikom skorzystanie z szeregu ulg i odliczeń. Możemy między innymi odliczyć od podatku ulgę rehabilitacyjną, ulgę prorodzinną, ulgę internetową oraz wiele innych. Z zniżek możemy skorzystać wypełniając zgodne załączniki PIT 2014. Pit 38 wysyłają podatnicy, którzy za rok podatkowy otrzymali osobiście (poza jednostką gospodarczą) dochody z tytułu: zbycia wypożyczonych papierów wartościowych (to znaczy sprzedaż krótka), objęcia udziałów (akcji) w biznesach posiadających osobowość prawną lub wkładów w spółdzielniach w zamian za wkład niepieniężny w innej postaci niż zorganizowana cząstka przedsiębiorstwa lub firma, sprzedaży wartościowych papierów, sprzedaży udziałów w spółkach mających osobowość prawną, odpłatnego zbycia derywatów oraz realizacji praw z nich wynikających.

Rozliczanie podatku

Kwestię poboru podatku reguluje rozdział 7 ustawy. Podatek dochodowy od osób fizycznych może być:

 • uiszczany przez podatnika przy rozliczeniu rocznym (np. od alimentów)
 • potrącany w trakcie roku podatkowego przez płatnika w formie zaliczek (np. od dochodów ze stosunku pracy) lub podatku zryczałtowanego (np. od przychodów z tytułu udziału w zyskach osób prawnych)
 • uiszczany w trakcie roku podatkowego bezpośrednio przez podatnika prowadzącego pozarolniczą działalność gospodarczą, w formie zaliczek miesięcznych lub kwartalnych (mali i rozpoczynający działalność), przy czym podatnicy mogą wybrać uproszczoną formę opłacania zaliczek, na podstawie danych za poprzedni rok lub lata podatkowe (art. 44 ust. 6b-6i ustawy)
. W wypadku blankietu pit 28 2014 niezależnie od ilości dzieci, osiągniętych dochodów oraz innych wyznaczanych warunków nie mamy prawa do skorzystania z ulgi na dzieci. Ażeby akceptowalne było wspólne rozliczenie na zeznaniu PIT-37 mąż i żona nie mogą podlegać ustawie o podatku tonażowym, a także przepisom ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym, regulującym opodatkowanie niektórych dochodów według karty podatkowej, ryczałtu od ewidencjonowanych przychodów oraz zryczałtowanego podatku dochodowego od przychodów uzyskiwanych przez osoby duchowne. Należy jednak zaznaczyć, że z powyższych zastrzeżeń wyłączone są zarobki z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy itd. – pod warunkiem umowy te nie są związane z prowadzoną jednostką gospodarczą.

Termin rozliczenia pit

Podatnicy, jacy osobiście grają na giełdzie i wypełniają PIT-38 płacą podatek wynoszący 19 proc. Termin składania deklaracji PIT-38 upływa 30 kwietnia 2015 r. Ujrzyj jakie zmiany czekają polskich podatników w rozliczeniu 2014/2015. Wypełnij z nami PIT 2015. Opisywany program obsługuje zeznania PIT-36, PIT-36L, PIT-39, PIT-37, PIT-28, PIT-38. W 2015 roku zmieniają się zasady użytkowania ulgi internetowej i prorodzinnej. Warto o tym przeczytać więcej, aby móc w pełni wykorzystać ulgi w 2015 roku. Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy.

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi - art. 22 ust. 11 ustawy . Rozliczenie w formie elektronicznej to najszybszy i najprostszy sposób złożenia zeznania rocznego. Przez Internet, bez kwalifikowanego podpisu elektronicznego można wysłać: PIT-38, PIT-37, PIT-39, PIT-28, PIT-36, PIT-16A, PIT-36L, PIT-19A wraz z załącznikami. W ten sam sposób składa się również korektę tych deklaracji. Za pomocą mojego programu do PIT wyślesz własne zeznanie podatkowe do Urzędu Fiskalnego drogą elektroniczną!

Jaki pit

Skorzystaj z niniejszego serwisu i rozlicz deklarację PIT-28 za 2014 rok za pomocą darmowej aplikacji online do rozliczania PIT. Wypełnij PIT online lub pobierz darmowy program! Wiele elementów programu księgowego TaxMachine (np. e-deklaracje, wystawianie faktur, kadry i płace, program magazynowy, aktywne druki) może być stosowanych przez wszelkie firmy bez względu na formę prowadzenia księgowości czy formę opodatkowania. Ulgi podatkowe, które możemy wykorzystać wypełniając formularz PIT-28 jest bardzo wiele, zwłaszcza jeśli chodzi o PIT/O, pomimo że niektóre z nich nie są w ogóle uwzględnione i dopuszczalne w tym formularzu.

Jak obliczyc pit

Mamy dla Państwa darmowy program do PIT w wersji do pobrania na osobisty komputer. Za jego pomocą również możemy wypełnić wszelkie formularze PIT za 2014 rok czyli PIT-36, PIT-36L, PIT-28, PIT-39, PIT-37, PIT-38. Co więcej program sam zaproponuje Ci dodanie dodatków do Twojego zeznania podatkowego. Składanie deklaracji i informacji odbywa się z użyciem podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfi katu. W ten sposób można składać następujące deklaracje i informacje podatkowe: PIT-8AR, PIT-40, PIT-R, PIT-4R, IFT-3/IFR-3R, PIT-11, IFT-1/IFT-1R, PIT-8C. W 2015 za rok 2014 na bazie druku PIT-37 rachują się podatnicy, jacy uzyskują profit za pomocą innego podatnika. Tłumacząc to "na nasze" implikuje to, że z PIT-37 utworzyć muszą się wszyscy, jacy są zatrudnieni w firmach lub przedsiębiorstwach oraz równolegle nie prowadzą własnej działalności gospodarczej (jeśli prowadzą firmę wypełniają PIT-36). PIT-37 tak samo jak zeznania PIT-36, PIT-38 i PIT-39 musimy dostarczyć do Urzędu Fiskalnego drogą tradycyjną lub elektroniczną (e-deklaracja) do dnia 30 kwietnia 2015 roku.

thumbs

Utworzenie zeznania PIT-37. Aby porządnie wypełnić PIT-37, najlepiej jest skorzystać z programu do PIT. Skorzystaj z niego teraz instalując aplikację lub online. Drobiazgową instrukcję dotyczącą wypełniania PIT-37 za 2014 rok - Wypełnianie PIT-37. Deklaracja PIT-38 najczęściej asocjowany jest z przychodami pochodzącymi z giełdy. Jest w tym sporo racji, jednak w rzeczywistości sprawa jest bardziej skomplikowana. W niniejszym artykule przedstawione zostaną najważniejsze zagadnienia związane z PIT-38. Zbycie posesji nabytej lub pobudowanej w latach 2007 – 2008 deklaruje się w dodatkowej rubryce deklaracji, którą składa się w związku z osiąganymi przychodami, a jeżeli podatnik w danym roku innych przychodów nie osiąga – na Pit 36.

pit 2014 program 2015

2014-03-18 | Admin | | | |

Bezpłatny program PITy TaxMachine 2015/2014

Jeżeli roczne koszty uzyskania przychodów określone powyżej, są niższe od wydatków na dojazd do zakładu pracy lub zakładów pracy środkami transportu autobusowego, kolejowego, promowego lub komunikacji miejskiej, w rocznym rozliczeniu podatku koszty te mogą być przyjęte przez pracownika lub przez płatnika pracownika w wysokości wydatków faktycznie poniesionych, udokumentowanych wyłącznie imiennymi biletami okresowymi - art. 22 ust. 11 ustawy . W programie Pity 2015 otrzymamy wiadomości dotyczące przypisania dowolnego z PITów, dogłębne informacje na temat obniżek oraz inne takie jak chociaż wielkości wydatków otrzymania zarobku czy wysokości kwotowe progów ulg skarbowych. Program PIT 2015 taxmachine.pl - rozlicz się szybko i wyślij PIT przez internet. Skończył się okres, w którym rozliczenie PIT było zjawą krążącą przez 4 miesiące nad głowami podatników. Dziś rozliczenie PIT nie jest niczym ciężkim ani tym bardziej trudnym.

Rozliczenie pit 37 za 2014

Deklaracja PIT-38 wypełnia się przeważnie na bazie dostarczonych przez maklerów giełdowych formularzy PIT-8C. Podatnik powinien otrzymać przytoczony druk do końca lutego 2015 r. Wypada jednak pamiętać, aby cierpliwie zweryfikować zyski i straty w otrzymanym formularzu. W przypadku sprzedaży poza rachunkiem inwestycyjnym, wszelkich obliczeń dokonać musi sam wypełniający. Wyliczenia takie umieścić należy w druku, który dostępny jest u dołu. Bardzo często wraz z głównym formularzem podatkowym trzeba złożyć dodatkowe załączniki, np. korzystanie z ulg wymaga złożenia PIT/O, PIT/D lub PIT-2K. Liczbę załączników oraz ich rodzaj trzeba wskazać we właściwej rubryce znajdującej się w podstawowym formularzu. Zmiany w PIT 2015 najbardziej dotykają rodziców jednego dziecka. Powiązane jest to z taktyką prorodzinną państwa i intensywnym zachęcaniem, do posiadania jak największej liczby dzieci. Małżonkowie wychowujący jedno dziecko, których dochód przewyższy 112 000 zł w skali roku utracą możność skorzystania z ulgi na dziecko. Tym samym limitem dochodów objęci są rodzice samotnie wychowujący dziecko. W przypadku pozostawania w związku niemałżeńskim pułap, powyżej którego ulga wygasa, wynosi 56 000 zł.

Podatek dochodowy jest podatkiem osobistym, co oznacza, że podatnikiem jest każda osoba fizyczna osiągająca dochód. Zasada ta ma również zastosowanie do małżonków, chyba że wystąpią oni z wnioskiem o łączne opodatkowanie ich dochodów na zasadach określonych w art. 6 ust. 2 i 3 ustawy. Do akuratnego wypełnienia deklaracji rocznej niezbędne również będą, dane na temat: kosztów uzyskania przychodów, potrąconych zaliczkach i odliczonych składkach na ubezpieczenie społeczne oraz zdrowotne, uzyskanych w trakcie roku przychodów. Zeznania PIT-36 nie składają prowadzący działalność rozliczaną ryczałtem ewidencjonowanym, chyba że mają dwa rodzaje firm – jedną objętą opodatkowaniem według skali podatkowej (Pit 36) drugą – ryczałtem (PIT 28). W owym przypadku wysyłają oni dwa zeznania skarbowe – dla każdej firmy osobno.

Wzór pit 37

Jeżeli chcesz sporządzić swój PIT sprawnie i prędko to należałoby by się zainteresować najlepszym bezpłatnym programem PIT 2015. Prawo do skorzystania z kwoty wolnej od podatku przysługuje jedynie osobom, które naliczają podatek na zasadach ogólnych (zgodnie ze skalą), rozliczającym się na PIT-36 lub PIT 37 druk. Źródło dochodów nie ma wpływu na możliwość uwzględnienia kwoty wolnej od podatku w formularzu PIT. Z naszej witryny Web taxmachine.pl możesz też pobrać w pełni gratisowy program do wypełniania PIT za 2014 rok! Za pomocą naszego programu wypełnisz PIT-28, PIT-39, PIT-38, PIT-37, PIT-36, PIT-36L, a także wszelkie apendyksy dołączane do zeznań fiskalnych.

Broszura do pit 37

Każdy pragnie otrzymać jak największe zwroty podatków, niestety niezwykle mało osób da radę zorientować się w gmatwaninie paragrafów podatkowych, jakie regulują te sprawy, w związku z tym należałoby by się zainteresować naszym darmowym programem PIT 2014, który automatycznie sporządza każde ulgi fiskalne. Pit 36 nie można dostarczyć łącznie z współmałżonkiem albo dzieckiem, gdy obywatel, małżonek podatnika lub dziecko nabywa przychody opodatkowane na PIT-28 (poza przychodami z tytułu najmu okazjonalnego i dzierżawy) albo osiąga zarobki opodatkowane na PIT-36l albo osiąga przychody opodatkowane kartą podatkową albo podatkiem tonażowym. Składanie deklaracji i informacji odbywa się z użyciem podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfi katu. W ten sposób można składać następujące deklaracje i informacje podatkowe: IFT-1/IFT-1R, PIT-40, PIT-8AR, IFT-3/IFR-3R, PIT-4R, PIT-8C, PIT-R, PIT-11.

pit b

Pit 37 za 2014 rok

Wykonanie formularza PIT dla zysków uzyskanych poza granicą kraju jest skomplikowaną sprawą, dlatego powinno się w takowym przypadku poprosić o skonstruowanie formularza PIT u specjalisty, np. u księgowego. Ważnym aspektem corocznego rozliczenia w zeznaniu pit 28 jest odliczanie składek na ubezpieczenie zdrowotne jak i społeczne. Należałoby dowiedzieć się jak prawidłowo zinterpretować blankiet pit 28 2014 aby po mistrzowsku złożyć poświadczenie skarbowe. Za pomocą tego programu Pity 2015 każdy polski podatnik wypełni kompleksowo zeznanie podatkowe. Nie potrzebujesz kilku programów do różnych druków. Dziś wystarczy Program PITY 2014 ze strony tmxp.pl. Jakie PITY obsługuje program? - PIT-36, - PIT-36L, - załączniki PIT., - PIT-38, - PIT-37, - PIT-39, - PIT-28

pity 2014 2015 mini 2

Formularz pit 37 do wydruku

W 2015 za rok 2014 na bazie druku PIT-37 liczą się podatnicy, którzy uzyskują profit za pomocą innego podatnika. Przekładając "na nasze" znaczy to, że z PIT-37 sporządzić muszą się wszyscy, jacy są zatrudnieni w instytucjach lub przedsiębiorstwach oraz naraz nie prowadzą prywatnej działalności gospodarczej (jeśli prowadzą organizację wypełniają PIT-36). PIT-37 tak samo jak zeznania PIT-36, PIT-38 i PIT-39 musimy podać do Urzędu Fiskalnego drogą tradycyjną lub elektroniczną (e-deklaracja) do dnia 30 kwietnia 2015 roku. Blankiet PIT-39 nie wymaga żadnych dodatkowych załączników oprócz formularza PIT/ZG. Stanowi on informację o wartości dochodów z zagranicy oraz o zapłaconym podatku w roku skarbowym. W dodatku tym podatnik winien pokazać profit z zagranicy a także podatek zapłacony za granicą, które to sumowane są w formularzu fiskalnym PIT-39. Trzeba pamiętać, że w przypadku dochodów zdobywanych na terenie wielu państw, należy złożyć kilka załączników – oddzielnie dla każdego kraju. Zapraszamy do lektury prezentowanego serwisu oraz do pobierania programu. W naszym serwisie znajdziesz także druk i formularz PIT 28. Ogólne oraz szczegółowe wytycznej dotyczące PIT 2014 oraz pit 2015 znajdą Państwo w naszych artykułach.

Program PIT 2015 pozwala na otrzymanie nadpłaconych podatków, program samodzielnie potrąca maksymalne sumy możliwych do użycia ulg, a Ty cieszysz się z rzeczywiście pokaźnych nadpłaconych podatków. Istnieje co niemiara zalet jakie wynikają ze złożenia deklaracji w postaci elektronicznej. Wypada wymienić wśród nich przede wszystkim: łatwość wypełnienia, ochrona środowiska, bezpieczeństwo przesyłanych danych, szybszy zwrot nadpłaty, niższe koszty złożenia deklaracji podatkowej, gwarancja poprawności składanej deklaracji, otrzymanie potwierdzenia złożenia deklaracji bez wychodzenia z domu, oszczędność czasu. Płatnik, który sam nie składa deklaracji powinien udzielić pełnomocnictwa do podpisywania i składania deklaracji np. doradcy podatkowemu i złożyć we właściwym dla niego urzędzie skarbowym w formie papierowej formularz UPL-1 (pełnomocnictwo do podpisywania deklaracji składanej za pomocą środków komunikacji elektronicznej przy użyciu podpisu elektronicznego weryfi kowanego za pomocą ważnego kwalifi kowanego certyfikatu). Jedno upoważnienie wystarczy do obsługi deklaracji składanych do wszystkich urzędów skarbowych.