BHP, szkolenia


Przeprowadzenie szkolenia bhp jest obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego nową osobę. Szkolenie tego rodzaju powinno być skrzętnie udokumentowane. Odbycie przez pracownika szkolenia z zakresu instruktarzu ogólnego i stanowiskowego powinno być przede wszystkim potwierdzone przez niego samego w formie pisemnej. Dopuszczalne jest również odnotowanie tego faktu w aktach osobowych prowadzonych przez kadrową. W przypadku szkolenia wstępnego składa się on z kilku elementów. Jednym z kluczowych aspektów jest na pewno przeprowadzenie instruktażu stanowiskowego. Polega on na zapoznaniu pracownika z jego przyszłym miejscem pracy. Przeprowadzany jest przez instruktora bhp poznań posiadającego doświadczenie w tym aspekcie. Szkolenie tego rodzaju powinno zakończyć się egzaminem praktycznym. Uzyskanie pozytywnej oceny powinno owocować dopuszczeniem pracownika do wykonywania swoich obowiązków. Czas trwania takiego przyuczenia powinien brać pod uwagę stopień wiedzy oraz umiejętności zatrudnionego oraz jego wcześniejsze doświadczenie. W czasie szkolenia jest on informowany o wszelkiego rodzaju zagrożeniach, jakie mogą pojawić się w czasie pracy, Instruktor informuje również o sposobach unikania takich niebezpieczeństw.