BHP, szkolenia

Przeprowadzenie szkolenia bhp jest obowiązkiem każdego pracodawcy zatrudniającego nową osobę. Szkolenie tego rodzaju powinno być skrzętnie udokumentowane. Odbycie przez pracownika szkolenia z zakresu instruktarzu ogólnego i stanowiskowego powinno być przede wszystkim potwierdzone przez niego samego w formie pisemnej. Dopuszczalne jest również odnotowanie tego faktu w aktach osobowych prowadzonych przez kadrową. W przypadku szkolenia wstępnego składa […]